20.12.2016

Raport nr 60/20016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2016 roku

Zgodnie z art. 70 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2016 roku.

raport_2016-60_NWZ_2016-12-20_wykaz-powyzej-5%-załącznik