teleporady

20.12.2016

Raport nr 59/20016

Powołanie osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2016 roku, w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano pana Attilę Vegha.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowy członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Poniżej notka biograficzna pana Attili Vegha – nowego członka Rady Nadzorczej:

 Dr Attilla Vegh jest prezesem Penta Hospitals Group oraz wykwalifikowanym lekarzem chorób wewnętrznych. Posiada tytuł doktora nauk medycznych Uniwersytetu w Paryżu oraz magistra zarzadzania Imperial College w Londynie. Przed dołączeniem do Penta Investments był prezesem Szpitala Uniwersyteckiego South Manchester NHS Foundation Trust, a wcześniej Cambridgeshire i Peterborough NHS Foundation Trust. Przed tym był dyrektorem zarządzającym NHS South West Essex Community Services. Pracował także w McKinsey and Company, doradzając wiodącym świadczeniodawcom i akademickich centrom medycznym w zakresie strategii, zarzadzania, rozwoju organizacyjnego oraz fuzji i akwizycji w Europie, Azji i USA.

" "