20.12.2016

Raport nr 57/20016

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji pani Lenki Siklienkowej (Siklienková) z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA z dniem dzisiejszym.