20.09.2016

Raport nr 51/2016

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 20 września 2016 roku Pan Ireneusz Pikulicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

 Obecną funkcję Pan Ireneusz Pikulicki pełnić będzie do dnia 1 października 2016 r.