11.08.2016

Raport nr 50/2016

Rozmowy prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia udziałów

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informacje o prowadzeniu rozmów w przedmiocie potencjalnej transakcji nabycia przez Emitenta 100% udziałów spółki pod firmą Prywatna lecznica Certus spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Certus”), spółki branży medycznej, w której działa Emitent.

Pomiędzy Emitentem a spółką Certus nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółką.

W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)