07.02.2020

Raport nr 5/2020

Propozycja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim na rzecz Powiatu Kamieńskiego wraz zapowiedzią zamknięcia działalności Szpitala

Raportem nr 25/2019 z 10 października 2019 roku Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) komunikował rozpoczęcie negocjacji ze Starostą Powiatu Kamieńskiego w zakresie ustalenia warunków ewentualnej sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę "symbolicznej złotówki". Negocjacje dotąd nie doprowadziły do uzgodnienia stanowiska Spółki i Powiatu Kamieńskiego, wobec czego Spółka w dniu 7 lutego 2020 r. poinformowała Starostę Powiatu Kamieńskiego o planowanym zakończeniu działalności Szpitala z dniem 31 marca 2020 roku oraz ostatecznie ponowiła propozycję sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę "symbolicznej złotówki".

Propozycja sprzedaży Szpitala wynika z faktu, iż Spółka nie jest w stanie zapewnić obsługi Szpitala w zakresie oczekiwanym przez władze Powiatu, a także z odpowiedzialności społecznej i troski o dobro mieszkańców Powiatu Kamieńskiego.

W przypadku nieprzyjęcia ostatecznej oferty Spółki przez władze Powiatu Kamieńskiego, Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych powyżej, mając przy tym na uwadze dobro pacjentów oraz mieszkańców Powiatu Kamieńskiego.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne