teleporady

Raport nr 39/2016

Zakończenie procesu wyboru wiążącej oferty dzierżawy udziałów w spółce Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. - Emitent informuje o otrzymaniu w dniu 19 lipca 2016 r. informacji od Zarządu Powiatu Strzelińskiego o zamknięciu procedury wyboru wiążącej oferty dzierżawy udziałów Powiatu Strzelińskiego w spółce Strzelińskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie, bez wyboru inwestora.

O złożeniu oferty wiążącej przez EMC Instytut Medyczny S.A. - Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2016 w dniu 24 czerwca 2016 r.

W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. _Rozporządzenie MAR_

"