teleporady

05.03.2015

Raport nr 33/2015

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok


Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż nastąpiła zmiana terminu przekazania przez Emitenta do publicznej wiadomości rocznego raportu finansowego za rok 2014, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 30.01.2015 r.Pierwotnie ustalony termin przypadał na dzień 09.03.2015 r. Aktualny termin publikacji to dzień 10.03.2015 r.Tym samym terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku przez EMC Instytut Medyczny SA to:Raporty okresowe za 2014 rok: - Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2014 roku: 10 marca 2015 roku.- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2014 roku: 10 marca 2015 roku Raporty okresowe za 2015 rok: - Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2015 roku: 12 maja 2015 roku- Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2015 roku: 21 sierpnia 2015 roku- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2015 roku: 10 listopada 2015 roku.Pozostałe informacje bez zmian.

" "