teleporady

Raport nr 30/2016

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 2 maja 2016 roku Pani Bożena Gołębiowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

"