teleporady

Raport nr 24/2016

Powołanie osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ i pkt 22_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 marca 2016 roku w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano Panią Lenkę Siklienková.Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowy członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.Poniżej notka biograficzna Pani Lenki Siklienková – nowego członka Rady Nadzorczej:Lenka SiklienkováPani Lenka Siklienková dołączyła do zespołu Penta Investments w 2008 roku. W latach 2008-2011 Pani Lenka Siklienková pracowała na stanowisku analityka inwestycyjnego specjalizującego się w sektorze ochrony zdrowia oraz sektorze bankowym na rynku słowackim. Od roku 2011 jest współodpowiedzialna za inwestycje w sektorze ochrony zdrowia. W ramach swoich obowiązków realizuje min. zadania w zakresie prowadzenia projektów akwizycyjnych, wyboru kluczowych osób zarządzających przedsiębiorstwami z sektora medycznego oraz kooperacji transgranicznej. Jest również odpowiedzialna za rozwój i wyniki prowadzonych projektów, ich raportowanie do właścicieli Grupy Penta oraz bierze udział w regularnych przeglądach kluczowych projektów Grupy Penta w zakresie strategii oraz rocznych planów Grupy Penta.

"