21.12.2021

Raport nr 23/2021

Rejestracja zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 21 grudnia 2021 roku sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanych uchwałą nr 28/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 roku.