teleporady

10.03.2016

Raport nr 23/2016

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 marca 2016 r.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 10 marca 2016 roku.

Uchwały NWZ EMC IM SA z dnia 10.03.2016

" "