28.11.2018

Raport nr 16/2018

Decyzja o reorganizacji placówek medycznych wchodzących w skład Grupy EMC - zaprzestanie działalności leczniczej wybranych oddziałów.

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu reorganizacji placówek medycznych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki, w tym zaprzestania działalności leczniczej prowadzonej w ramach wybranych oddziałów.

W związku z powyższym podjęto decyzję o zamknięciu oddziału ginekologii i położnictwa oraz neonatologii w Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach należącym do Grupy EMC oraz w Szpitalu św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim wchodzącym w skład struktury EMC Instytut Medyczny SA.

Powodem zaprzestania działalności oddziałów jest brak możliwości zapewnienia usług odpowiednej jakości wpływającej na bezpieczeństwo pacjentów tych oddziałów ze względu na zbyt małą skalę działalności i problemy kadrowe.

Przychód z działalności Szpitala Mikulicz w Świebodzicach z realizacji procedur w obszarze:
1. Oddziału Ginekologii i położnictwa  wyniósł:

a)    Za rok 2017 = 1 579 550,73 zł

b)    Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 = 1 237 889,75 zł

2. Oddziału Neonatologii wyniósł:

a)    Za rok 2017 = 723 736,72 zł

b)    Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 = 508 377,62 zł

Wynik z działalności Szpitala Mikulicz w Świebodzicach  z uwzględnieniem kosztów pośrednich w obszarze:
1. Oddziału Ginekologii i położnictwa  wyniósł:

a)    Za rok 2017 = - 708 130,69 zł

b)    Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 = - 731 990, 75 zł

2. Oddziału Neonatologii wyniósł:

a)    Za rok 2017 = - 95 910,68 zł

b)    Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 = - 145 706,12 zł

Przychód z działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim z realizacji procedur w obszarze:
1. Oddziału Ginekologii i położnictwa  wyniósł:

a)    Za rok 2017 = 1 752 842,32 zł

b)    Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 = 752 800,93  zł

2. Oddziału Neonatologii wyniósł:

a)    Za rok 2017 = 540 024,48  zł

b)    Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 = 217 239  zł

Wynik z działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim  z uwzględnieniem kosztów pośrednich w obszarze:
1. Oddziału Ginekologii i położnictwa  wyniósł:

a)    Za rok 2017 = - 403 204,65 zł

b)    Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 = - 507 318,35  zł

2. Oddziału Neonatologii wyniósł:

a)    Za rok 2017 = - 137 317,90 zł

b)      Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 = - 193 434,74 zł

O dalszych istotnych decyzjach w ramach ww. procesu Spółka będzie informować raportami bieżącymi.