01.09.2021

Raport nr 15/2021

zawarcie umowy przyrzeczonej w sprawie zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstw NZOZ Centrum Medyczne Practimed we Wrocławiu i Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed we Wrocławiu

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 1 września 2021 roku  w związku ze ziszczeniem się warunku z umowy przedwstępnej o której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2021 Emitent podpisał umowę przyrzeczoną sprzedaży na mocy której nabył zorganizowaną część przedsiębiorstw: NZOZ Centrum Medyczne PRACTIMED we Wrocławiu oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed we Wrocławiu.

Emitent uznaje niniejszą informację za poufną z uwagi na jej znaczenie dla działalności Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR