teleporady

31.05.2021

Raport nr 11/2021

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zakupu przedsiębiorstw

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2021 roku rozpoczęto przygotowania do ewentualnego zakupu przez Spółkę przedsiębiorstw NZOZ Centrum Medyczne PRACTIMED we Wrocławiu oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed we Wrocławiu. Jednocześnie Emitent uzgadnia warunki ewentualnych przyszłych transakcji w tym ceny zakupu oraz terminy związane z przejęciem przedsiębiorstw.

 

Negocjacje w sprawie zakupu nowych jednostek stanowią realizację jednego z priorytetów Emitenta jakim jest rozwój sieci przychodni i szpitali działających pod marką EMC, w tym również poprzez akwizycję nowych placówek.

 

Emitent poinformuje odrębnym raportem o zawarciu umowy sprzedaży lub o innym sposobie zakończenia negocjacji.

 

Emitent uznaje niniejszą informację za poufną z uwagi na jej znaczenie dla działalności Spółki.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

" "