10.01.2017

Raport nr 01/2017

Powołanie osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA w dniu 10 stycznia 2017 roku powołała Pana Rafała Szmuca na członka Zarządu i powierzyła funkcję  Prezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Prezes Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

 Poniżej notka biograficzna Pana Rafała Szmuca – Prezesa Zarządu:

 

Pan Rafał Szmuc jest doktorem nauk o ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentem programów rozwojowych Strategic Leadership Academy HBR, Strategic Finance in Banking by Wharton School, CIO Academy na Uniwersytecie Oxford/Said Bussines School.

 

W latach 1994 – 2001 Pan Rafał Szmuc był pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, równolegle rozwijał własne przedsiębiorstwo branży IT. Od 2001 do 2006 roku zaangażowany w uruchomienie od podstaw polskiego oddziału międzynarodowego koncernu marketingu bezpośredniego GHP Dialog z siedzibą w Bamberg, rozwijając rozwiązania IT, a następnie kierując produkcją. W 2006 roku dołączył do AIG Bank Polska (obecnie Santander Consumer Bank) aby kolejno rozwijać i optymalizować różne obszary banku. W latach 2010 i 2011 odpowiedzialny za integrację jednostek operacyjnych łączących się banków AIG i Santander. Od 2013 roku jako członek zarządu Santander Consumer Bank S.A. odpowiedzialny za pion technologii i operacji.

 O planowanym kandydacie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2016 z dnia 12 października 2016 r.