teleporady

20.11.2014

Raport bieżący nr 95 / 2014

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 20 listopada 2014 roku Pan Piotr Gerber złożył rezygnację ze stanowiska członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA i jednocześnie pełnienia funkcji jej Przewodniczącego.
Rezygnacja Pana Piotra Gerbera nastąpiła z powodów osobistych.

" "