teleporady

23.08.2011

Raport bieżący nr 95 / 2011

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 23 sierpnia 2011 roku Pan Marek Kołodziejski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA z dniem 31 sierpnia 2011 r. Rezygnacja Pana Marka Kołodziejskiego nastąpiła z powodów osobistych.

" "