23.08.2013

Raport bieżący nr 83 / 2013

Treść uchwał i przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2013 r. – korekta

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje poprawną treść raportu 83/2013 opublikowanym w dniu 21 sierpnia 2013 r. W wyniku błędu nie podkreślono w treści raportu informacji o przerwie w obradach. Została ona podana wyłącznie w załączniku do raportu _uchwała nr 34/2013_.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 sierpnia 2013 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Obrady zostaną wznowione w dniu 17 września 2013 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-148.Pełna treść raportu została zamieszczona poniżej:

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 20 sierpnia 2013 roku.

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje jednocześnie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 sierpnia 2013 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Obrady zostaną wznowione w dniu 17 września 2013 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-148.Załącznik:
Treść uchwał podjętych do ogłoszenia przerwy w obradach.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r._.


raport_2013-083_zalacznik-tresc-uchwal_NWZ_2013-08-20.pdf