31.07.2014

Raport bieżący nr 75 / 2014

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I połowę 2014 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu przekazania przez Emitenta do publicznej wiadomości półrocznego skonsolidowanego raportu finansowego za I połowę 2014 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 28.01.2014 r.
Pierwotnie ustalony termin przypadał na dzień 25.08.2014 r.
Aktualny termin publikacji to dzień 22.08.2014 r.

Tym samym terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku przez EMC Instytut Medyczny SA to:

Raporty okresowe za 2013 rok:
- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2013 roku: 11 marca 2014 roku.
- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2013 roku: 11 marca 2014 roku.

Raporty okresowe za 2014 rok:
- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2014 roku: 12 maja 2014 roku,
- Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2014 roku: 22 sierpnia 2014 roku,
- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2014 roku: 10 listopada 2014 roku. Pozostałe informacje bez zmian.