teleporady

Raport bieżący nr 56 / 2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku

Zgodnie z art. 70 pkt. 3_ Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2012 roku.

raport_2012-56_zalacznik_wykaz.pdf

"