30.03.2011

Raport bieżący nr 55 / 2011

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 r.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajnego Walne Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 30 marca 2011 roku.

Załącznik:

zalacznik_2011-55_uchwaly_ZWZ.pdf