14.05.2014

Raport bieżący nr 52 / 2014

Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ i pkt 22_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 roku w związku z przyjęciem rezygnacji p. Michała Wnorowskiego odwołano go z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż tego samego dnia na Walnym Zgromadzeniu w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano p. Jędrzeja Litwiniuka.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowy członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.Poniżej notka biograficzna p. Jędrzeja Litwiniuka – nowego członka Rady Nadzorczej:Jędrzej Litwiniuk

Dyrektor Inwestycyjny w PZU, zajmujący się inwestycjami w spółki medyczne o znaczeniu strategicznym dla Grupy PZU. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu CEMS Master in International Management. Z rynkiem medycznym związany od 2008 – najpierw jako menedżer ds. M&A w Grupie Lux Med, następnie jako Dyrektor Inwestycyjny w Enterprise Venture Fund _funduszu zarządzanym przez EI_ odpowiedzialny za obszar medyczny.