02.05.2012

Raport bieżący nr 46 / 2012

Uzupełnienie raportu rocznego za 2011 r. w zakresie informacji dotyczącej wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny SA

W uzupełnieniu raportu rocznego za 2011 r. Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta, łącznie z tytułu zarządzania oraz innych funkcji pełnionych w Spółce _szczegóły w załączniku_.
raport_2012_46_zalacznik.pdf