11.08.2014

Raport bieżący nr 3 / 2014

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 70 pkt. 2_ Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 sierpnia 2014 roku.
raport_DIA_S_2014-3_zalacznik-Wykaz.pdf