teleporady

Raport bieżący nr 23 / 2012

Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 9 lutego 2012 roku przekazany został Komunikat aktualizujący nr 5 do Prospektu emisyjnego Emitenta zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011 roku. Zgodnie z Komunikatem aktualizującym nr 5 przedstawiono zmiany w harmonogramie publicznej oferty akcji serii G _załącznik_.
komunikat_aktualizacyjny_nr_5.pdf

"