28.01.2014

Raport bieżący nr 17 / 2014

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013.
Jednocześnie Zarząd EMC instytut Medyczny SA informuje, iż wszystkie ww. informacje dostępne są na stronie internetowej spółki: www.emc-sa.pl. Raport nr 120/2013 - 2013-12-31
Zmiana umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Raport nr 119/2013 - 2013-12-30
Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Raport nr 118/2013 - 2013-12-24
Zawarcie umowy znaczącej z PZU – Przyrzeczonej umowy objęcia akcji serii H

Raport nr 117/2013 - 2013-12-23
Zawarcie znaczącej Umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie

Raport nr 116/2013 - 2013-12-20
Zawarcie umowy znaczącej – umowy dotyczącej potrącenia _kompensaty_

Raport nr 115/2013 - 2013-12-20
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej – Ramowej umowy pożyczki

Raport nr 114/2013 - 2013-12-20
Zmiana znaczącej umowy dotyczącej spółki zależnej PCZ Kowary sp. z o.o.

Raport nr 113/2013 - 2013-12-20
Zawarcie umowy znaczącej z CareUp B.V. – Przyrzeczonej umowy objęcia akcji serii H

Raport nr 112/2013 - 2013-12-19
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2013 roku

Raport nr 111/2013 - 2013-12-19
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r.

Raport nr 110/2013 - 2013-12-19
Zawarcie umowy znaczącej z PZU – Przedwstępnej umowy objęcia akcji serii H

Raport nr 109/2013 - 2013-12-19
Zawarcie umowy znaczącej z CareUp B.V. – Przedwstępnej umowy objęcia akcji serii H

Raport nr 108/2013 - 2013-12-13
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 107/2013 - 2013-12-12
Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Raport nr 106/2013/K - 2013-11-29
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – korekta

Raport nr 106/2013 - 2013-11-23
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 105/2013 - 2013-11-23
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 105/2013 - 2013-11-23
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 104/2013 - 2013-11-21
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 103/2013 - 2013-11-21
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2013 roku - 2013-11-18

Raport nr 102/2013 - 2013-11-13
Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie

Raport nr 101/2013 - 2013-11-13
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 100/2013 - 2013-10-30
Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Raport nr 99/2013 - 2013-10-18
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 98/2013 - 2013-10-10
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 97/2013 - 2013-10-10
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 96/2013 - 2013-10-02
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 95/2013 - 2013-10-02
Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 94/2013 - 2013-10-02
Zawarcie ramowej umowy pożyczki

Raport nr 93/2013 - 2013-09-23
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 92/2013 - 2013-09-17
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2013 r.

Raport nr 91/2013 - 2013-09-17
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2013 r.

Raport nr 90/2013 - 2013-09-10
Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 89/2013 - 2013-09-10
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Skonsolidowany raport półroczny Emitenta za pierwsze półrocze 2013 roku - 2013-08-30

Raport nr 88/2013 - 2013-08-28
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 87/2013 - 2013-08-28
Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie

Raport nr 86/2013 - 2013-08-27
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 83/2013/ K2013-08-23
Treść uchwał i przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2013 r. – korekta

Raport nr 83/2013 - 2013-08-23
Treść uchwał i przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2013 r. – korekta

Raport nr 85/2013 - 2013-08-21
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 roku

Raport nr 84/2013 - 2013-08-21
Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

Raport nr 83/2013 - 2013-08-21
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 r.

Raport nr 82/2013 - 2013-08-19
Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej

Raport nr 81/2013 - 2013-08-19
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 80/2013 - 2013-08-13
Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie

Raport nr 79/2013 - 2013-08-12
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza Spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 78/2013 - 2013-08-08
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 77/2013 - 2013-07-31
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad uchwały i zmianę punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 72/2013/KK 2013-07-30
Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Raport nr 72/2013 - 2013-07-30
Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Raport nr 72/2013/K2013-07-29
Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Raport nr 76/2013 - 2013-07-29
Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 75/2013 - 2013-07-29
Pośrednie zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 74/2013 - 2013-07-29
Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 73/2013 - 2013-07-29
Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5%

Raport nr 72/2013 - 2013-07-26
Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 69/2013/K2013-07-24
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Raport nr 71/2013 - 2013-07-24
Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 70/2013 - 2013-07-23
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 69/2013 - 2013-07-17
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Raport nr 69/2013 - 2013-07-17
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 68/2013 - 2013-07-12
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Raport nr 67/2013 - 2013-07-03
Informacja o umowach znaczących zawartych przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie

Raport nr 66/2013 - 2013-06-28
Zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 65/2013 - 2013-06-28
Pośrednie zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 64/2013 - 2013-06-28
Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 63/2013 - 2013-06-28
Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 62/2013 - 2013-06-26
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 roku

Raport nr 61/2013 - 2013-06-26
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 r.

Raport nr 60/2013 - 2013-06-24
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 59/2013 - 2013-06-21
Pośrednie zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 58/2013 - 2013-06-21
Pośrednie nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 57/2013 - 2013-06-18
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 56/2013 - 2013-06-14
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 55/2013 - 2013-06-07
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 54/2013 - 2013-06-05
Stanowisko Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki EMC Instytut Medyczny S.A. ogłoszonego przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V. w dniu 28 maja 2013 roku

Raport nr 53/2013 - 2013-05-31
Zawarcie znaczącej Umowy przedwstępnej zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie

Raport nr 52/2013 - 2013-05-29
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 51/2013 - 2013-05-28
Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 50/2013 - 2013-05-28
Informacja dotycząca porozumienia w rozumieniu art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport nr 49/2013 - 2013-05-28
Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 48/2013 - 2013-05-28
Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 47/2013 - 2013-05-28
Zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 46/2013 - 2013-05-28
Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 45/2013 - 2013-05-28
Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 44/2013 - 2013-05-28
Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 43/2013 - 2013-05-28
Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 42/2013 - 2013-05-28
Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 41/2013 - 2013-05-28
Pośrednie nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 40/2013 - 2013-05-27
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 39/2013 - 2013-05-16
Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki

Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2013 roku - 2013-05-15

Raport nr 38/2013 - 2013-05-15
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 37/2013 - 2013-04-24
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 36/2013 - 2013-04-19
Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Raport nr 35/2013 - 2013-04-19
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 34/2013 - 2013-04-19
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 33/2013 - 2013-04-18
Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport nr 32/2013 - 2013-04-18
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 31/2013 - 2013-04-18
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 30/2013 - 2013-04-11
Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach

Raport nr 29/2013 - 2013-03-25
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 28/2013 - 2013-03-25
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2012 rok - 2013-03-21
Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2012 rok - 2013-03-21

Raport nr 27/2013 - 2013-02-28
Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 26/2013 - 2013-02-28
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 25/2013 - 2013-02-28
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 24/2013 - 2013-02-28
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 23/2013 - 2013-02-21
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 22/2013 - 2013-02-21
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 21/2013 - 2013-02-13
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 20/2013 - 2013-02-13
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 19/2013 - 2013-02-12
Zmiana umowy znaczącej z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna

Raport nr 18/2013 - 2013-02-05
Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 17/2013 - 2013-02-05
Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 16/2013 - 2013-02-05
Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 15/2013 - 2013-01-31
Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 14/2013 - 2013-01-31
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 13/2013 - 2013-01-31
Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 12/2013 - 2013-01-31
Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 11/2013 - 2013-01-31
Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 10/2013 - 2013-01-29
Umowa o dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach

Raport nr 9/2013 - 2013-01-25
Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 8/2013 - 2013-01-25
Zawarcie znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 7/2013 - 2013-01-22
Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raport nr 6/2013 - 2013-01-16
Terminy raportów okresowych

Raport nr 5/2013 - 2013-01-16
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

Raport nr 4/2013 - 2013-01-15
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 3/2013 - 2013-01-07
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 2/2013 - 2013-01-07
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki PZU Asset Management S.A. w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 1/2013 - 2013-01-02
Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim