28.01.2012

Raport bieżący nr 15 / 2012

Wniosek o dofinansowanie inwestycji w Katowicach – rozbudowa Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II – Centrum Profilaktyki Starzenia – Centrum Badawczo-Rozwojowe

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w związku z planowaną realizacją inwestycji rozbudowy Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach należącego do spółki zależnej EMC Silesia sp. z o.o. i planów stworzenia w nim Centrum Profilaktyki Starzenia – Centrum Badawczo-Rozwojowego, Zarząd spółki EMC Silesia Sp. z o.o. złożył w dniu 27 stycznia wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka poddziałanie 4.5.2 "Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych". Wielkość wnioskowanego dofinansowania wynosi 40%, tj. 3,3 mln PLN. Cały projekt szacowany jest na 8,4 mln PLN.

Emitent informował o inwestycji oraz zdarzeniach związanych z planowaną inwestycją raportami bieżącymi nr 9/2012 z 25.01.2012 r. oraz nr 2/2009 w dniu 08.01.2009 r.