26.01.2012

Raport bieżący nr 11 / 2012

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011.
Jednocześnie Zarząd EMC instytut Medyczny SA informuje, iż wszystkie ww. informacje dostępne są na stronie internetowej spółki: www.emc-sa.pl Raport nr 120/2011 – 21 grudnia 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 119/2011 – 12 grudnia 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 118/2011 – 8 grudnia 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach
Raport nr 117/2011 – 7 grudnia 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 116/2011 – 2 grudnia 2011
Informacja o cenie emisyjnej akcji serii G

Raport nr 115/2011 – 1 grudnia 2011
Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Raport nr 114/2011 – 29 listopada 2011
Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 113/2011 – 25 listopada 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 112/2011 – 25 listopada 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 111/2011 – 24 listopada 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 110/2011 – 18 listopada 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku 2011 _zawierający kwartalną informację finansową_ – 14 listopada 2011 roku

Raport nr 109/2011 – 10 listopada 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 108/2011 – 9 listopada 2011
Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Raport nr 107/2011 – 2 listopada 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 106/2011 – 2 listopada 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach
Raport nr 105/2011 – 26 października 2011
Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Raport nr 104/2011 – 25 października 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 103/2011 – 20 października 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 102/2011 K – 5 października 2011
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii G – korekta

Raport nr 102/2011 – 5 października 2011
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii G

Raport nr 101/2011 – 30 września 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 87/2011 K – 30 września 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola - korekta

Raport nr 100/2011 – 26 września 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 99/2011 – 19 września 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 98/2011 K – 15 września 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie - uzupełnienie

Raport nr 98/2011 – 14 września 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 97/2011 – 13 września 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku 2011 _zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe_ – 31 sierpnia 2011 roku

Raport nr 96/2011 – 29 sierpnia 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 95/2011 – 23 sierpnia 2011
Rezygnacja osoby zarządzającej

Raport nr 94/2011 – 18 sierpnia 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 93/2011 – 12 sierpnia 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 92/2011 – 5 sierpnia 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 91/2011 – 4 sierpnia 2011
Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 90/2011 – 3 sierpnia 2011
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna

Raport nr 89/2011 – 25 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 88/2011 – 20 lipca 2011
Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki

Raport nr 87/2011 – 19 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 86/2011 – 19 lipca 2011
Mechanizm ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G

Raport nr 85/2011 – 18 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 84/2011 – 15 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 83/2011 – 15 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 82/2011 – 11 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 81/2011 – 8 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 80/2011 – 7 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 79/2011 – 7 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 78/2011 – 5 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 77/2011 – 5 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 76/2011 – 4 lipca 2011
Informacja o podjętych krokach dot. redukcji kosztów

Raport nr 75/2011 – 1 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 74/2011 – 1 lipca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 73/2011 – 30 czerwca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 72/2011 – 22 czerwca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 71/2011 – 16 czerwca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 70/2011 – 9 czerwca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 69/2011 – 7 czerwca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 68/2011 – 27 maja 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 67/2011 – 25 maja 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 66/2011 – 23 maja 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku 2011 _zawierający kwartalną informację finansową_ – 16 maja 2010 roku

Raport nr 65/2011 – 16 maja 2011
Komentarz Zarządu do wyników osiągniętych po I kwartale 2011 roku

Raport nr 64/2011 – 11 maja 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 63/2011 – 6 maja 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 62/2011 – 5 maja 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 61/2011 – 5 maja 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 60/2011 – 27 kwietnia 2011
Rejestracja papierów wartościowych Spółki EMC Instytut Medyczny SA w KDPW

Raport nr 59/2011 – 5 kwietnia 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 58/2011 – 1 kwietnia 2011
Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną EMC Piaseczno sp. z o.o.

Raport nr 57/2011 – 1 kwietnia 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 56/2011 – 30 marca 2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 roku

Raport nr 55/2011 – 30 marca 2011
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 r.

Raport nr 54/2011 – 29 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 53/2011 – 29 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 52/2011 – 28 marca 2011
Powołanie osoby zarządzającej

Raport nr 51/2011 – 28 marca 2011
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport nr 50/2011 – 28 marca 2011
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego w wyniku aportu – spółka zależna Emitenta EMC Piaseczno sp. z o.o.

Raport nr 49/2011 – 22 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 48/2011 – 22 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 47/2011 – 22 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 46/2011 – 21 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Roczny raport jednostkowy za rok 2010 – 21 marca 2011

Roczny raport skonsolidowany za rok 2010 – 21 marca 2011

Raport nr 45/2011 – 18 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 43/2011K – 18 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach - korekta

Raport nr 44/2011 – 16 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 43/2011 – 16 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 42/2011 – 16 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 41/2011 – 14 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 40/2011 – 14 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 39/2011 – 14 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 38/2011K – 14 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola. - korekta

Raport nr 38/2011 – 11 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 37/2011 – 11 marca 2011
Zawarcie znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 36/2011 – 11 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 35/2011 – 4 marca 2011
Zawarcie znaczącej umowy przez Szpital Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 34/2011 – 3 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 33/2011 – 3 marca 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 32/2011 – 2 marca 2011
Treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2011 r.

Raport nr 31/2011 – 2 marca 2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 30/2011 – 25 lutego 2011
Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach

Raport nr 29/2011 – 15 lutego 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 28/2011 – 14 lutego 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 27/2011 – 8 lutego 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 26/2011 – 4 lutego 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 25/2011 – 4 lutego 2011
Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 24/2011 – 2 lutego 2011
Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 23/2011 – 1 lutego 2011
Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 22/2011 – 1 lutego 2011
Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 21/2011 – 1 lutego 2011
Zawarcie znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 20/2011 – 31 stycznia 2011
Utworzenie spółki zależnej od Emitenta - EMC Piaseczno sp z o.o.

Raport nr 19/2011 – 31 stycznia 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 18/2011 – 25 stycznia 2011
Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 17/2011 – 25 stycznia 2011
Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 16/2011 – 25 stycznia 2011
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raport nr 15/2011 – 24 stycznia 2011
Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 14/2011 – 20 stycznia 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 13/2011 – 20 stycznia 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 12/2011 – 18 stycznia 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 11/2011 – 18 stycznia 2011
Zawarcie znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 10/2011 – 18 stycznia 2011
Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 9/2011 – 17 stycznia 2011
Terminy raportów okresowych

Raport nr 8/2010 – 14 stycznia 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 7/2011 – 13 stycznia 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 6/2011 – 13 stycznia 2011
Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 5/2011 – 11 stycznia 2011
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport nr 4/2011 – 11 stycznia 2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2011 roku

Raport nr 86/2010 Korekta – 7 stycznia 2011
Treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2011 r. - Korekta

Raport nr 3/2011 – 11 stycznia 2011
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2011 r.

Raport nr 2/2011 – 10 stycznia 2011
Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 1/2011 – 5 stycznia 2011
Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim