09.11.2011

Raport bieżący nr 108 / 2011

Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 9 listopada 2011 roku przekazany został Komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu emisyjnego Emitenta zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011 roku. Zgodnie z Komunikatem aktualizującym nr 2 zmiany w harmonogramie publicznej ofert akcji serii G przedstawiono w załączniku.
zalacznik_raport_2011-108_zmiana-harmonogramu.pdf