teleporady

Raport bieżący nr 106 / 2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny SA odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. o godzinie 12.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Pilczyckiej 144-148.

Załączniki:
Ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał.
zwolanie-NWZ_2013-12-19.pdf
projekty-uchwal_NWZ_2013-12-19.pdf

"