26.06.2024

Rozpoczęcie procesu zakupowego na opracowanie dokumentacji na "przebudowę pracowni diagnostyki obrazowej w "ZDROWIE" Sp. z o.o. w Kwidzynie"

Informujemy, że dnia 26.06.2024 rozpoczęliśmy postępowanie zakupowe dotyczące wyboru Projektanta do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy pracowni diagnostyki obrazowej w "ZDROWIE" Sp. z o.o. w Kwidzynie."

Konkurs ofert przeprowadzany jest na platformie PROEBIZ. Aby wziąć w nim udział, należy zgłosić się do osób zarządzających procesem wymienionych poniżej, w celu uzyskania dostępu do wirtualnej Sali Zakupowej i specyfikacji zamówienia:

Marta Garbacz–Czyrek 661 300 288
Grzegorz Bularz 661 300 243
Ewa Skrzypek 503 456 763
Piotr Jeziorski 883 846 869
Patrycja Zawadzka 532 339 194


Konkurs ofert trwa od godz. 14:00 dnia 26.06.2024 do godz.14:00 dnia 11.07.2024.