27.06.2024

Rozpoczęcie procesu zakupowego na "modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. zo.o. w Lubinie"

Informujemy, że dnia 27.06.2024 rozpoczęliśmy postępowanie zakupowe dotyczące "modernizacji i doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. zo.o. w Lubinie"

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

Prace budowlane dotyczące modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego obejmują:

  1. Wykonanie ściany z drzwiami aluminiowymi w celu oddzielenia Recepcji od SOR (pomieszczenia obszaru segregacji)
  2. Wykonanie prysznica w pomieszczeniu obszaru segregacji.
  3. Wydzielenie śluzy oddzielającej pomieszczenia obszaru segregacji od pozostałych obszarów SOR.

Konkurs ofert przeprowadzany jest na platformie PROEBIZ. Aby wziąć w nim udział, należy zgłosić się do osób zarządzających procesem wymienionych poniżej, w celu uzyskania dostępu do wirtualnej Sali Zakupowej i specyfikacji zamówienia:

Patrycja Zawadzka 532 339 194
Grzegorz Bularz 661 300 243
Ewa Skrzypek 503 456 763
Piotr Jeziorski 883 846 869
Marta Garbacz–Czyrek 661 300 288

 

Konkurs ofert trwa od godz. 15:30 dnia 27.06.2024 do godz.15:30 dnia 12.07.2024.