20.03.2024

Informacja o planowanych postępowaniach w ramach dotacji celowej z Funduszu Medycznego przewidywanych w 2024 roku w „Zdrowie” Sp. z o.o. w Kwidzynie

Informujemy, że w ramach dotacji celowej z Funduszu Medycznego dotyczącego „Przebudowy i doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych w „Zdrowie” Sp. z o.o. w Kwidzynie” w 2024 roku planujemy następujące działania związane z przebudową:

Typ zadania Zadanie Planowany termin wszczęcia postępowania Planowany termin realizacji
Dokumentacja projektowa Opracowanie projektowe - przebudowa pracowni TK 2 kwartał 2024 2 kwartał 2024 - 3 kwartał 2024
Dokumentacja projektowa Opracowanie projektowe - przebudowa pracowni RTG 2 kwartał 2024 2 kwartał 2024 - 3 kwartał 2024
Dokumentacja projektowa Opracowanie projektowe - przebudowa SOR 2 kwartał 2024 2 kwartał 2024 - 3 kwartał 2024
Roboty budowlane i instalacyjne Przebudowa pracowni TK 3 kwartał 2024 3 kwartał 2024 - 4 kwartał 2024
Roboty budowlane i instalacyjne Przebudowa pracowni RTG 3 kwartał 2024 3 kwartał 2024 - 4 kwartał 2024
Roboty budowlane i instalacyjne Przebudowa SOR 4 kwartał 2024 4 kwartał 2024 + 2025