Proces rekrutacji

1

Decyzja

Na podstawie rozmowy rekrutacyjnej Kadydat, Rekruter oraz Kierownik podejmuję decyzję o zatrudnieniu.

2

Spotkanie rekrutacyjne

Spotkanie na żywo jest kontynuacją wstępnej rozmowy telefonicznej. Tę część rekrutacji prowadzą Rekruter oraz Kierownik danego działu, do którego prowadzona jest rekrutacja.
Podczas rozmowy weryfikowane są kompetencje miękkie kandydatów oraz ustalamy warunki formalne, takie jak dostępność, czy możliwość relokacji.

3

Rozmowa telefoniczna

Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna. Trwa 30 minut i ma na celu weryfikację kompetencji, które są potrzebne na danym stanowisku. Pytania, z którymi kadydaci mogą się spotkać, dotyczą zagadnień teoretycznych, praktycznych oraz radzenia sobie w opisanej sytuacji hipotetycznej.

4

Wybierz ofertę pracy

Pierwszym krokiem jest wysłanie aplikacji on-line na wybrane przez kandydata stanowisko. Wszystkie oferty pracy Grupy EMC Szpitale są opublikowane na naszej stronie w zakładce pracuj z nami.
Twoje zgłoszenie zostanie poddane weryfikacji przez Rekrutera Grupy EMC Szpitale. Wstępna ocena dokonywana jest pod kątem doświadczenia zawodowego, umiejętności oraz kompetencji zainteresowanego. Kandydat, którego profil będzie zgodny z aktualnymi potrzebami rekrutacyjnymi Grupy EMC, zostanie zaproszony do udziału w procesie rekrutacji.