teleporady

16.10.2020

projekt "Śląskie pomaga": EMC Silesia Sp. z o.o.

W ramach projektu: Śląskie pomaga, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARSCoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  belka śląskie

" "