01.12.2022

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia - Szpital św. Anny w Piasecznie

Szpital w Piasecznie jest beneficjentem programu Dostępność+ dla zdrowia

Szpital św. Anny w Piasecznie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. skorzystać z nowoczesnej windy oraz wyremontowanych łazienek, na aż 5 oddziałach Szpitalnych. Placówka zostanie wyposażona również w sprzęt do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym nowoczesne ramię RTG, sprzęt do opieki nad pacjentem bariatrycznym, pętle indukcyjne. W ramach projektu personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, jak również zostanie dostosowana do standardu WCAG strona internetowa oraz wdrożony zostanie system e-rejestracji pacjenta.

 

>> Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

 

 

 

zestaw logo dostępność plus