12.12.2022

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia - POZ w Szpitalu św. Rocha w Ozimku

POZ przy Szpitalu w Ozimku jest grantobiorcą projektu Dostępność+ dla zdrowia

Przychodnia POZ przy Szpitalu św. Rocha w w Ozimku jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. skorzystać z dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety oraz recepcji. Placówka zostanie wyposażona również w sprzęt do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w tym nowoczesne EKG do wizyt domowych, sprzęt do opieki nad pacjentem bariatrycznym, pętle indukcyjne. W ramach projektu personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, jak również zostanie dostosowana do standardu WCAG strona internetowa oraz wdrożony zostanie system e-rejestracji pacjenta.

>> Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

 

 

belka 2