03.01.2023

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia - POZ w Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach

POZ przy Szpitalu Mikulicz jest beneficjentem projektu Dostępność+ dla zdrowia

 POZ Mikulicz w Świebodzicach jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 708 000,00 zł (słownie: siedemset osiem tysięcy złotych 00/100) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. skorzystać z wyremontowanej toalety, dostosowanej do szczególnych potrzeb lady recepcyjnej wyposażonej w pętle indukcyjne. Placówka zostanie wyposażona również w sprzęt do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym USG, detektory tętna płodu, skanery żył, aparaty do badania CRP czy też bilirubinometry, czy sprzęt dedykowany pacjentowi bariatrycznemu. W ramach projektu personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, a strona internetowa zostanie dostosowana do standardu WCAG.

>> Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej zdrowie.gov.pl

 

zestaw logo dostępność plus