05.12.2022

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia - POZ w RCZ w Lubinie

POZ przy szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie jest beneficjentem projektu Dostępność+ dla Zdrowia

Przychodnia POZ przy Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 718 693,85 zł (słownie: siedemset osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 85/100) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. skorzystać z dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety oraz recepcji. Placówka zostanie wyposażona również w sprzęt do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym nowoczesne EKG, sprzęt do opieki nad pacjentem bariatrycznym, pętle indukcyjne. W ramach projektu personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, jak również strona internetowa zostanie dostosowana do standardu WCAG oraz wdrożony zostanie system e-rejestracji pacjenta.

>> Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej zdrowie.gov.pl

 

 

zestaw logo dostępność plus