12.12.2022

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia - POZ Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kwidzynie jest beneficjentem projektu Dostępność+ dla zdrowia

Przychodnia POZ Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości  714 614,75  (słownie: siedemset czternaście tysięcy, sześćset czternaście złotych 75/100 ) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. skorzystać z wyremontowanej toalety, dostosowanej do szczególnych potrzeb lady recepcyjnej wyposażonej w pętle indukcyjne. Placówka zostanie wyposażona również w sprzęt do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym w nowe stoły zabiegowe dostosowane do szczególnych potrzeb pacjentów w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych, analizatory masy ciała, skanery żył, aparaty do badania CRP oraz bilirubinometry. W ramach projektu personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, a strona internetowa zostanie dostosowana do standardu WCAG.

>> Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej zdrowie.gov.pl

 

zestaw logo dostępność plus