17.03.2020

Zmiany w poradniach specjalistycznych

Szpital św. Anny w Piasecznie

Informacja dla pacjentów przychodni specjalistycznej Szpitala św. Anny w Piasecznie

 

Szpital św. Anny w Piasecznie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z koronawirusem (SARS-CoV-2), podjął niezbędne kroki aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom korzystającym z konsultacji i diagnostyki w poradniach specjalistycznych.  

W tym celu recepcja przychodni kontaktuje się z pacjentami i ustala możliwość teleporad lub videokonsultacji dla pacjentów pozostający pod stałą opieką specjalistów i wymagający okresowej kontroli. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Informujemy również, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradnia) oryginału skierowania w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

 

Teleporady medyczne odbywają się również odpłatnie:

Nr konta Szpitala św Anny: 94 1750 1064 0000 0000 3381 2086