30.03.2022

Zatrudnienie personelu medycznego z Ukrainy

Procedura zatrudniania pracowników medycznych z Ukrainy

Procedura zatrudniania pracowników medycznych z Ukrainy

 

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę, personel medyczny z Ukrainy może skorzystać z uproszczonej procedury umożliwiającej podjęcie pracy w zawodzie, na terenie Polski.
 
Procedurą objęci są:

 • lekarze i lekarze dentyści
 • ratownicy medyczni
 • pielęgniarki i położne


RODZAJE ZGÓD

Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne
Możliwe są 3 drogi uzyskania zgody na podjęcie pracy, uzależnione od następujących czynników: znajomości języka polskiego, wykształcenia oraz zakresu posiadanych dokumentów.

W zależności od powyższych czynników możliwe jest uzyskanie:

 1. prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, z możliwością pracy samodzielnej, po 1 roku pracy pod nadzorem,
 2. prawa warunkowego wykonywania zawodu w placówce udzielającej świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Po 3 miesiącach pracy pod nadzorem, możliwe będzie wykonywanie zawodu samodzielnie,
 3. prawa warunkowego wykonywania zawodu w placówce udzielającej świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, wyłącznie pod nadzorem.

Ratownicy medyczni
W zależności od doświadczenia zawodowego oraz rodzaju posiadanych dokumentów, ratownicy medyczni z Ukrainy mogą skorzystać z 2 sposobów uzyskania zgody, a tym samym otrzymania możliwości pracy (wyłącznie pod nadzorem) poprzez:

 1. wykonywanie zawodu niezależnie od stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego lub
 2. wykonywanie zawodu wyłącznie w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.


>>
Sprawdź szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia


Ważne!


Zgoda na wykonywanie zawodu udzielana jest przez Ministra Zdrowia, na maksymalny okres 5 lat.


LISTA KONTAKTÓW

Informacja w sprawie możliwości zatrudnienia:

 • lekarzy i lekarzy dentystów:

+48 532 455 016
+48 532 455 018
+48 532 088 025
+48 539 141 292

 • pielęgniarek i położnych: 

+48 539 147 679
+48 883 840 965
+48 539 141 017
+48 883 840 967

 • ratowników: 

+48 882 790 624
+48 532 455 023

 • informacja w jęz. ukraińskim:

infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590

 • informacja w sprawie rekrutacji w grupie EMC Szpitale:

kadry@emc-sa.pl