10.05.2021

Wznawiamy porody rodzinne w Lubinie!

RCZ Lubin - 11 maja ruszają porody rodzinne.

Drodzy Rodzice,wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, od 11 maja 2021 r. wznawiamy porody rodzinne na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Lubinie.

W trosce o maksymalne bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pacjentów, udział w porodzie rodzinnym będzie odbywał się z uwzględnieniem procedur i reżimu sanitarnego. Zasady dotyczą m.in.:

  • czasu przybycia i opuszczenia oddziału,
  • obowiązku poddania się triażowi,
  • stosowania środków ochrony indywidualnej i zasad dezynfekcji.

Wszelkie informacje na temat przygotowania do porodu rodzinnego i zasad postępowania wymaganych od osoby towarzyszącej w trakcie porodu udostępniamy na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, a także w Szkole Rodzenia Przychodni Lubmed przy ul. Gwarków 82.

Informacji udzielamy również pod nr tel.: 76 840 17 75