teleporady

Ważna informacja dla pacjentów dotycząca zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Szpital św. Anny w Piasecznie

Jeżeli pacjent podejrzewa u siebie zakażenie koronawirusem najpierw kontaktuje się z infolinią a następnie udaje się do szpitala zakaźnego lub szpitala wskazanego przez sanepid.

Pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem nie powinien zgłaszać się bezpośrednio na izbę przyjęć szpitala w Piasecznie bez wcześniejszego kontaktu z sanepidem. Szpital św. Anny nie jest na liście podmiotów na które nałożono stan podwyższonej gotowości do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

INFOLINIA

tel. 609-299-647 - całodobowy numer alarmowy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie

tel. 800-190-590 - całodobowy numer uruchomiony przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Informacje dotyczące zakażeń koronawirusem oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, jak również zalecenia dla osób udających się lub powracających z terenów występowania koronawirusa - SARS-CoV-2 dostępne są na następujących stronach internetowych:

Ministerstwa Zdrowia - www.mz.gov.pl 
Głównego Inspektora Sanitarnego - www.gis.gov.pl
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej - www.wsse.waw.pl 
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej www.pssewawa.pl 

lub kontaktując się drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: koronawirus@pssewawa.pl 

"