14.05.2021

Walka z COVID-19 - otrzymane wsparcie

Wsparcie dla szpitali od instytucji rządowych

Wsparcie dla szpitali od instytucji rządowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 t.j. z dnia 2020.08.18) informujemy o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym 2020 r., dla następujących spółek wchodzących w skład grupy EMC Szpitale:

  • Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  • EMC Silesia Sp. z o.o.
  • Zdrowie Sp. z o.o.
  • EMC Piaseczno Sp. z o.o.
  • EMC Instytut Medyczny SA
  • Zdrowie – Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.
  • Mikulicz Sp. z o.o.
  • Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach

Szczegóły w załączeniu.
Darowizny_2020