15.09.2022

Ustawa o prawie atomowym - informacja

Informacja o prawie atomowym

Drodzy Pacjenci,zgodnie z zapisem art. 32 C ustawy Prawo Atomowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 i z 2020 r. poz. 284) informujemy, że wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu jednostek medycznych z Grupy EMC, a emitujące promieniowanie jonizujące wykorzystywane w celach diagnostycznych, nie mają wpływu na środowisko naturalne. Dawki mierzone poza obiektem są równe promieniowaniu tła.

Ponadto aparaty są kontrolowane okresowo przez pracowników oddziału Higieny Radiacyjnej odpowiedniej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Kontrola dozymetryczna personelu jest prowadzona przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.