28.08.2014

Uroczyste otwarcie nowego budynku Szpitala Geriatrycznego w Katowicach

W środę 27 sierpnia odbyła się uroczystość z okazji zakończenia rozbudowy należącego do Grupy EMC Instytut Medyczny Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.

Uroczyste otwarcie nowego budynku Szpitala Geriatrycznego w Katowicach.

 

W uroczystości udział wziął m.in.: Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice, Marzena Breza - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ewa Momot – Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Krystyna Semenowicz-Siuda – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Piotr Gerber - Prezes EMC Instytut Medyczny, Józef Tomasz Juros – Prezes EMC Silesia, Jarosław Derejczyk – Dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II.

„Ogromnie się cieszę, że w niespełna rok po wmurowaniu aktu erekcyjnego spotykamy się ponownie, aby uczcić zakończenie rozbudowy naszego Szpitala. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości i dostępności opieki nad seniorami oraz zwiększeniu dostępu do nowych technik oraz sprzętu do rehabilitacji i usprawniania osób starszych” - powiedział podczas uroczystości Jarosław Derejczyk, Dyrektor jedynego w Polsce Szpitala Geriatrycznego.

„W oparciu o wcześniejsze doświadczenia liczymy na współpracę ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia we wspólnym budowaniu strategii regionalnego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych jednego z najstarszych demograficznie regionów Unii Europejskiej, jakim jest Górny Śląsk ” – powiedział Józef Juros Prezes EMC Silesia.

„Dzisiejsza uroczystość kończy kolejny etap rozwoju Szpitala Geriatrycznego w Katowicach. Rozbudowa ta była bardzo oczekiwana, tym bardziej, że doskonale uzupełnia szeroki zakres działań podejmowanych przez Miasto Katowice na rzecz mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem naszych seniorów. Cieszę się, że kolejna inwestycja związana z rozwojem placówek medycznych na ternie miasta została zakończona i od dziś może służyć nam wszystkim.” – powiedział Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok.

W dniu 12 września 2013 roku nastąpiło uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego w związku z rozbudową katowickiej placówki oraz utworzeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Szpital im Jana Pawła II, który miał dotychczas 38 łóżek geriatrycznych, po rozbudowie dysponuje kolejnymi 31 łóżkami geriatrycznymi oraz 30 łóżkami rehabilitacyjnymi, a także Ośrodkiem Rehabilitacji wyposażonym w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i badawczy.

Nowa część Szpitala i CBR ma ponad 1.400 m2 powierzchni użytkowej i kubaturę 9.645 m3.
W trakcie realizacji jest jeszcze projekt tworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego. Celem powołania CBR jest m.in prowadzenie badań naukowych potrzebnych na etapie projektowania nowych produktów i technik korygujących dysfunkcje psychoruchowe u ludzi starszych, uznawanych niejednokrotnie za nieuleczalnie chorych, w sytuacji, gdy są jeszcze szanse na ograniczenie objawów i postępu choroby.

W CBR znajdą się sale badań jakościowych i wytrzymałościowych, laboratorium badań chodu i bezpiecznych powierzchni, sala audiowizualna, pomieszczenia do badań naukowych oceniających deficyty ruchu, sala badań zmysłów, sala telekonsultacyjna do badania nowych rozwiązań z zakresu teleopieki i telediagnostyki stosowanych w geriatrii.

Inwestycja finansowana jest z kilku źródeł: 5,1 mln zł na rozbudowę Szpitala pochodzi z emisji akcji EMC Instytut Medyczny, natomiast 3,4 mln zł pozyskano od Ministerstwa Gospodarki w ramach dofinansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo- Rozwojowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4, 5 - Poddziałanie 4.5.2. Łącznie inwestycja kosztowała ponad 20 mln zł.
Szpital Geriatryczny w Katowicach prowadzony jest przez spółkę EMC Silesia, której udziałowcem jest EMC Instytut Medyczny oraz Miasto Katowice.

„Inwestycja w katowickim Szpitalu jest przykładem partnerstwa prywatno-publicznego, jednak wprowadzanego nie na mocy ustawy. Z jednej strony mamy prywatny podmiot, który rozumiejąc potrzeby starzejącego się społeczeństwa prowadzi i finansuje rozbudowę Szpitala, aby poprawić jakość życia seniorów. Z drugiej strony partnerem tego przedsięwzięcia są władze Miasta Katowic, które jako wspólnik wspierają ten projekt. Z trzeciej strony Śląski Odział NFZ, który deklaruje chęć finansowania nowoczesnego leczenia osób starszych” – powiedział Piotr Gerber Prezes EMC Instytut Medyczny.

„Jako inwestor EMC Instytut Medyczny popieramy projekt rozwoju geriatrii i jesteśmy pod wrażeniem wiedzy i doświadczenia kadry medycznej Szpitala Geriatrycznego w Katowicach. Na pewno będziemy chcieli te doświadczenia wykorzystać w sieci naszych słowackich szpitali, klinik i przychodni ” – powiedział Vaclav Jirku Dyrektor Inwestycyjny Penta Investments .

Dotychczas w Szpitalu Geriatrycznym leczonych było rocznie 1.200 pacjentów w Oddziale Geriatrii i 13.500 w 12 specjalistycznych Poradniach Przyszpitalnych. Średnia wieku chorych leczonych w placówce przekracza 80 lat. W Szpitalu zatrudnionych jest 60 pracowników, natomiast kolejnych 60 osób stale współpracuje z tą placówką. Profesjonalny i troskliwy personel stanowi najliczniejszy w Polsce zespół gerontologiczny.
Do Grupy EMC należy 10 Szpitali i 16 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 80 proc. przychodów Grupy pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.