14.06.2016

Ruszają zapisy do Dziennego Domu Opieki Medycznej dla seniorów w Szpitalu Geriatrycznym EMC w Katowicach

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, rozpoczyna rekrutację do „Dziennego domu opieki medycznej" dla mieszkańców Katowic powyżej 65 roku życia.

Rozpoczynamy rekrutację do "Dziennego domu opieki medycznej".

 

Skorzystać z bezpłatnego programu będą mogły osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywały w szpitalu. Więcej informacji o Dziennym domu opieki medycznej oraz dokumenty potrzebne do rejestracji w tym programie  dostępne są na:

http://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/katowice-szpital-geriatryczny-im-jana-pawla-ii/wybrane-uslugi/dzienny-dom-opieki-medycznej

Pierwsi pacjenci Dziennego domu opieki medycznej przy katowickim szpitalu mają być przyjęci w sierpniu.

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach znalazł się  w gronie podmiotów wybranych w konkursie Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia  Dziennego Domu Opieki medycznej dla osób powyżej 65 roku życia. Wartość przewidzianego na dwa lata projektu wynosi ponad 1 mln zł.

Ponad 96 proc. tej kwoty pochodzić będzie z Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia w ramach V Osi priorytetowej" Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój.  Resztę stanowi wkład własny katowickiej jednostki EMC.

Projekt Dziennych domów opieki  medycznej  zakłada zapewnienie kontynuacji opieki medycznej dla seniorów po hospitalizacji w ramach dziennych pobytów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest skrócenie pobytu chorego w szpitalu i ograniczenie stresu związanego z hospitalizacją. Projekt wspiera również rodzinne więzi pomiędzy chorymi a opiekunami,  które są nadwyrężane w trakcie typowych pobytów szpitalnych. 

W trakcie dziennych pobytów w Szpitalu Geriatrycznym pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, psychologiczną, rehabilitację oraz wsparcie innych specjalistów. Celem pobytu będzie przygotowanie pacjentów do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych lub pomoc w przygotowaniu pacjenta do dalszego korzystania z instytucjonalnej formy opieki.

Oferta usług leczniczych i rehabilitacyjnych Szpitala Geriatrycznego dla osób starszych  wciąż się rozszerza.  Poza bezpłatną ofertą skierowaną do mieszkańców miasta Katowice, placówka EMC równolegle będzie realizowała ofertę rehabilitacyjnych pobytów dziennych dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do projektu tj. w szczególności dla osób spoza terenu miasta Katowice.

W ciągu najbliższych tygodni do oferty szpitala dołączą pobyty długoterminowe oraz turnusy rehabilitacyjne zintegrowane z leczeniem kardiologicznym, neurologicznym czy pourazowym (ortopedycznym). Na bieżąco pacjenci mogą korzystać w krótkim terminie z diagnostyki i leczenia geriatrycznego, jak również turnusów rehabilitacji geriatrycznej, których okres trwania na czas wakacji można elastycznie dopasowywać do potrzeb opiekunów korzystających z urlopów wypoczynkowych.

Więcej informacji na ten temat:

http://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/katowice-szpital-geriatryczny-im-jana-pawla-ii/wybrane-uslugi

Katowicka jednostka należy do Grupy EMC Szpitale, która prowadzi 10 Szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Blisko 90 proc. przychodów Spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizując usługi w ramach systemu publicznego, EMC buduje przyjazny kompleksowy model leczenia, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta – od lekarza POZ, poprzez porady specjalistyczne, pełną diagnostykę, leczenie szpitalne, do opieki nad ludźmi starszymi w wyspecjalizowanych ośrodkach lub warunkach domowych.

Grupa EMC Szpitale jest partnerem dla samorządów w całej Polsce. Obecnie Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.  

KatowiceDDOM