teleporady

30.10.2020

Projekt: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki..."

EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital św. Rocha w Ozimku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Informacja

 

" "